REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji oraz uiszczenie zadatku, a następnie należności za cały pobyt jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień przedmiotowego regulaminu. Ma on służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

 1. Doba zaczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy w dniu wyjazdu o godz. 11:00, ośrodek nie dysponuje zapleczem dla gości przyjeżdżających przed godziną 16:00.
 2. Wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty za pobyt w ciągu 3 dni od wstępnej rezerwacji. Pozostałą kwotę należności za cały pobyt należy opłacić przelewem – najpóźniej do dnia przyjazdu.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w kwocie 500 zł, kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po zdaniu domku w stanie nie pogorszonym o warunki normalnej eksploatacji.
 4. Minimalny okres pobytu w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia to 6 noclegów, poza tym okresem minimalny pobyt wynosi 3 doby.
 5. W razie niedotrzymania zarezerwowanego terminu pobytu nie dokonuje się zwrotu zadatku.
 6. Za skrócony pobyt nie zwraca się opłaconych należności.
 7. Przed dokonaniem meldunku należy okazać dokument z fotografią w celu ustalenia tożsamości.
 8. Wewnątrz apartamentów obowiązuje całkowity zakaz palenia, w przypadku złamania zakazu goście będą obciążeni kwotą 500 zł za wykonanie dearomatyzacji.
 9. Wewnątrz apartamentów obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb.
 10. Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia (np. świeczek).
 11. Do apartamentu przynależy 1 miejsce na parkingu ogrodzonym, niestrzeżonym.
 12. Przekazanie i zdanie apartamentu odbywa się w obecności personelu. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy. Za zgubienie lub zniszczenie kluczy obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione przedmioty wartościowe i pieniądze. Goście dołożą wszelkich starań, aby zabezpieczyć należycie swoje mienie.
 14. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu ośrodka, ani za kradzież przedmiotów pozostawionych w pojeździe. Jednak parking jest monitorowany w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo, każdorazowo po użyciu płyty grzewczej należy sprawdzić, czy płyta jest wyłączona. Podczas korzystania z płyty należy dochować wszelkiej ostrożności z uwagi na jej wysoką temperaturę.
 16. Ręczniki nie znajdują się na wyposażeniu apartamentów.
 17. W naszym Ośrodku mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym właściciele zobowiązani są do ich nadzoru, posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości. Pobyt zwierząt możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami ośrodka.
 18. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 19. Korzystając z rozkładanego narożnika w salonie jako miejsca noclegowego Goście zobowiązani są do używania prześcieradła pod właściwą pościelą.
 20. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiadają rodzice.
 21. Korzystanie przez dzieci z placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką osób dorosłych.
 22. Osoby niebędące gośćmi naszego ośrodka nie mogą przebywać na jego terenie w godzinach od 22:00 do 9:00.
 23. Goście przebywający na terenie apartamentów zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 24. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w pojemnikach/workach w wyznaczonym miejscu segregując zgodnie z zasadami segregacji śmieci.
 25. Informujemy, że właściciele nie przebywają na terenie ośrodka.
 26. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu wiąże się z koniecznością opuszczenia apartamentów bez zwrotu kosztów.
 27. Uzupełnieniem dla niniejszego regulaminu jest CENNIK usług określający opłaty za zakwaterowanie.

Życzymy miłego pobytu w apartamentach „Osada Natura”